Pasari in engleza

Birds Pasari

 • blackbird mierlă
 • canary canar
 • crow cioară
 • cuckoo cuc
 • dove porumbel
 • eagle vultur
 • falcon şoim
 • flamingo flamingo
 • kingfisher pescăruş albastru
 • lark ciocârlie
 • magpie coţofană
 • nightingale privighetoare
 • ostrich struţ
 • owl bufniţă
 • parakeet papagal
 • parrot papagal
 • partridge potârniche
 • peacock păun
 • penguin pinguin
 • pheasant fazan
 • pigeon porumbel
 • raven corb
 • robin măceleandru
 • seagull pescăruş
 • sparrow vrabie
 • starling graur
 • stork barză
 • swallow rândunică
 • swan lebădă
 • tit piţigoi
 • vulture vultur hoitar

Exercitii de vocabular cu pasari

 • Selectaţi corect una dintre pasari din limba română corespunzătoare în limba engleză:
  • peacock
  • lark
  • raven
  • dove
  • blackbird
  • starling
  • owl
  • partridge
  • stork
  • penguin
 • Selectaţi corect una dintre pasari din limba engleză corespunzătoare în limba română:
  • pescăruş
  • vultur hoitar
  • potârniche
  • papagal
  • coţofană
  • canar
  • acrvilă, vultur
  • cioară
  • pinguin
  • cuc

Exercitii cu pasari in engleza

Invata in engleza