Educaţie in engleza

Education Educaţie

 • elementary school şcoală elementară
 • computer science informatică
 • pencil sharpener ascuțitoare
 • boarding school şcoală internat
 • high school liceu
 • private classes meditație
 • chalkboard tablă
 • book carte
 • class clasă
 • classmate coleg
 • classroom clasă
 • course curs
 • desk bancă
 • library bibliotecă
 • chalk cretă
 • backpack rucsac
 • crayon creion
 • globe glob
 • locker dulap
 • map hartă
 • marker marcator
 • notebook caiet
 • pen stilou
 • pencil creion
 • poster afiş
 • stapler capsator
 • tape bandă
 • diploma diplomă
 • exam examen
 • faculty facultate
 • homework temă
 • kindergarten grădiniță
 • professor profesor
 • quiz test
 • scholarship bursă
 • semester semestru
 • student elev
 • teacher profesor
 • subject subiect
 • test testare

Exercitii de vocabular cu educaţie

 • Selectaţi corect una dintre educaţie din limba română corespunzătoare în limba engleză:
  • pencil
  • pen
  • tape
  • computer science
  • diploma
  • professor
  • course
  • chalk
  • high school
  • private classes
 • Selectaţi corect una dintre educaţie din limba engleză corespunzătoare în limba română:
  • liceu
  • temă
  • clasă
  • profesor
  • caiet
  • subiect
  • cretă
  • şcoală internat
  • diplomă
  • informatică

Exercitii cu educaţie in engleza

Invata in engleza