Substantive invariabile în engleză

Substantive invariabile

Plurale precum fishes, fruits desemnează de fapt diferite specii sau varietăți ale acestora:

 • He wrote a book about fishes in the Black Sea. El a scris o carte despre peştii din Marea Neagră

Substantivele invariabile au numai o singură formă de singular sau de plural.

Substantive invariabile care se folosesc cu verbul la singular:

 1. substantive concrete nenumărabile
  • money bani
  • luggage bagaje
  • furniture mobilă
  • sugar zahăr
  • bread păine
  • The money is in your bank account Banii sunt în contul tău bancar.
  • Your luggage is so heavy Bagajele tale sunt atât de grele.
  • This old piece of furniture is very interesting and beautiful Această piesă de mobilier vechi este foarte interesantă şi frumoasă.
  • I find that meat you sell in this shop is quite expensive Mi se pare că carnea în acest magazin este destul de scumpă.
  • There is too little sugar in my coffee, I would like some more, please Este prea puţin zahăr în cafea, aş dori mai mult, vă rog!
 2. substantive abstracte nenumărabile
  • information informaţie
  • advice sfat
  • knowledge cunoştinţă
  • music muzică
  • homework temă
  • Information you just gave me is very important. Informaţia pe care mi-ai dat-o este foarte importantă.
  • My mother’s advice is always so practical and pragmatic. Sfatul mamei mele este întotdeauna atât de practic şi pragmatic.
  • Music is too loud. Muzica este prea tare.
 3. substantive proprii
  • George George
  • European Union Uniunea Europeană
  • The Carpathians Carpaţii
  • The Soviet Union was in tensed relationships with Ukraine Uniunea Sovietică a fost in relatii tensionate cu Ucraina.
 4. substantive care se termină în -s și care denumesc unele boli, ştiinţe, jocuri, etc.
  • measles pojar
  • mathematics matematică
  • physics fizică
  • optics optică
  • cards carduri
  • ninepins popice
  • I know measles is contagious. Ştiu că rujeola este contagioasă
  • Sometimes mathematics is fun. Uneori matematica este distractivă
Pentru a exprima cantitatea substantivelor nenumărabile se pot folosi determinanți precum:
 • piece bucată
 • item articol
 • bar baton
 • slice felie
 • gramme gram
 • packet pachet
Exemple:
 • a glass of water un pahar de apă
 • a piece of cheese o bucată de brânză
 • a bar of chocolate un baton de ciocolată
 • a slice of bread o felie de pâine
 • a gramme of gold un gram de aur
 • a can of Coke o cutie de Cola

Substantive invariabile care se folosesc cu verbul la plural:

 1. diverse articole de îmbrăcăminte: pyjamas, trousers, shorts și/sau diferite unelte/instrumente
  • Your shorts are in the washing machine. Pantalonii scurţi sunt în maşina de spălat.
  • Where are my new scissors? Unde sunt noile mele foarfece?
 2. substantive care au înțeles de plural: surroundings, stairs, wages, contents, wages, savings, etc.
  • Attention, these stairs are covered in ice! Atenţie, aceste scări sunt acoperite cu gheață!
  • Your savings are safely placed. Economiile tale sunt plasate în siguranță
 3. adjective substantivizate: the poor, the rich, goods
  • The rich are charged with new taxes. Cei bogati sunt încărcaţi de noi taxe
 4. substantive cu înțeles colectiv: people, infantry, cattle, etc.
  • People in Ukraine are fighting Russians for their independence. Populaţia din Ucraina luptă cu rușii pentru independența lor
 5. unele substantive proprii: The Highlands, The Apls
  • Most of the times, The Alps are covered with snow. De cele mai multe ori, Alpii sunt acoperiţi cu zăpadă
 6. când avem în vedere un articol de îmbrăcăminte sau un instrument putem folosi determinantul pair: a pair of trousers/shorts/scissors/scales.
 7. anumite substantive colective precum: family, team, crew, jury se folosesc cu verbul la singular atunci când sunt le utilizăm generic și se folosesc cu verbul la plural atunci când se face referire la fiecare dintre elementele componente ale acestora
  • My family is proud of the results I have achieved in this exam. Familia mea este mândră de rezultatele pe care le-am obținut la acest examen
  • His family are at home. Familia lui este acasa

Pagini similare cu substantive invariabile