Numărul substantivului în engleză

Numărul substantivului

Singular şi plural pentru substantivele variabile; substantivele invariabile

Pentru substantivele variabile, pluralul se formează astfel:

 1. adăugarea terminației -s la forma de singular
  • dog câine dogs câini
  • pencil creion pencils creioane
  • girl fată girls fete
 2. adăugarea terminației -es la substantivele terminate în: -s, -z, -x, -ch, -sh şi a celor terminate în -o precedat de o consoană
  • bus autobuz buses autobuze
  • buzz bâzâit buzzes bâzâieli
  • box cutie boxes cutii
  • watch ceas watches ceasuri
  • brush perie brushes perii
  • hero erou heroes eroi
  • potato cartof potatoes cartofi
  • tomato roşie tomatoes roşii
  • Excepţii:
  • photo fotografie photos fotografii
 3. substantivele terminate în y precedat de o consoană îl transformă pe y în i și primesc terminația -es
  • city oraş cities oraşe
  • baby prunc babies prunci
  • fly muscă flies muşte
 4. substantivele terminate în -f sau în -fe schimbă consoana f în v şi adaugă terminația -es
  • wolf lup wolves lupi
  • leaf frunză leaves frunze
  • thief hoţ thieves hoţi
  • shelf raft shelves rafturi
  • wife soţie wives soţii
  • knife cuţit knives cuţite
  • Excepţii:
  • roof acoperiş roofs acoperişuri
  • proof dovadă proofs dovezi
  • handkerchief batistă handkerchiefs batiste
  • chief şef chiefs şefi
 5. plurale neregulate
  • man bărbat men bărbaţi
  • woman femeie women femei
  • child copil children copii
  • ox bou oxen boi
  • foot picior feet picioare
  • tooth dinte teeth dinţi
  • goose gâscă geese gâşte
  • louse păduche lice păduchi
  • mouse şoarece mice şoareci
 6. plurarul substantivelor străine provenind din greacă sau latină şi care şi-au păstrat vechea formă
  • criterion criteriu criteria criterii
  • phenomenon fenomen phenomena fenomene
  • stimulus stimul stimuli stimuli
  • larva larva larvae larve
  • stratum strat strata straturi
  • basis baza bases baze
 7. plurarul substantivelor compuse se realizează prin
  • adăugarea terminației -s la primul element
   • passer-by trecător passers-by trecători
   • son-in-law ginere sons-in-law gineri
  • adăugarea terminației -s la ultimul element
   • washing machine mașină de spălat washing machines maşini de spălat
   • forget-me-not nu-mă-uita forget-me-nots nu-mă-uitaţi
  • amblele elemente preiau formă de plural
   • woman-driver şoferiţă women-drivers şoferiţe
 8. substantive care îşi păstrează forma atât la singular cât şi pentru plural
  • deer căprioară
  • sheep oaie
  • fish peşte
  • fruit fruct
  • Chinese chinez
  • Portuguese portughez
  • Swiss elveţian
  • dozen duzină
  • hundred sută
  • thousand mie
  • means mijloc
  • series serie
  • species specie

Pagini similare cu numărul substantivului