Cazul substantivului în engleză

Cazul substantivului

În limba engleză substantivele nu au terminații speciale pentru cazuri.

Nominativul şi acuzativul

Nominativul şi acuzativul sunt identice în limba engleză:

 • The sugar is on that table. Zahărul este pe masă Nominativ
 • She put the sugar on that table. Ea pune zahărul pe masă Acuzativ
 • Mother is the kitchen. Mama este în bucătărie Nominativ
 • I see mother in the kitchen. O văd pe mama în bucătărie Acuzativ

Dativul

Dativul este indicat cu ajutorul prepoziției to.

 • Give this apple to Mary, please! Dă acest măr Mariei, te rog
 • Tell George I’m waiting for him in front of the museum in half an hour. Spune lui George ca-l aştept în faţa muzeului de o jumătate oră.

Genitivul

Genitivul - din punct de vedere al formei are două forme: genitivul anatitic şi genitivul sintetic.

Genitivul analitic

Genitivul analitic - format cu ajutorul prepoziției of, și folosit cu substantivele neutre sau expresii mai lungi în care apar mai multe substantive.

 • the color of this dress culoarea acestei rochii
 • the engine of his car motorul maşinii sale
 • the sister of the man sora bărbatului

Genitivul sintetic

Genitivul sintetic - format cu ajutorul desinenței - `s se folosește în general pentru:

 1. substantive ce denumesc ființe/persoane
  • Mary’s bag geanta Mariei
  • doctor’s prescription reţeta doctorului
  • his sister’s name numele sorei lui
 2. substantive ce denumesc unități de măsură a timpului, spațiului, cantității, valorii
  • a two months’ vacation concediu de două luni
  • a life’s work munca de o viață
  • a mile’s drive distanță de o milă
 3. substantive colective
  • the firm’s investment investiţia firmei
  • the government’s decision decizia guvernului
 4. substantive ce pot fi personificate (nume geografice, vehicule, fenomene ale naturii, etc.)
  • England’s history istoria Angliei
  • the ship’s crew echipajul navei
  • the day’s heat căldura zilei

Pagini similare cu cazul substantivului