Pronumele relativ în engleză

Pronumele relativ

Forme ale pronumelui relativ

 1. who care se folosește pentru persoane
  • Nominativ - WHO
  • Acuzativ - WHOM
  • Genitiv - WHOSE
  • Dativ - WHOM
  • This is the boy who gave me flowers. Acesta este băiatul care mi-a dat flori. (N.)
  • The girl whom you met yesterday is Anna. Fata pe care ați întâlnit-o ieri este Anna. (Ac.)
  • We provided constant support to the family whose children are sick. Noi oferim suport constant familiei ale căror copii sunt bolnavi. (G.)
  • Give this book to whom you consider will need them. Dă această carte căruia considerați că are nevoie de ea. (D.)
 2. which care, ce se folosește pentru obiecte, animale, noțiuni abstracte, etc.
  • The red car which you see across the street is mine. Maşina roşie pe care o vezi peste drum este a mea.
  • The beautiful Persian cat which just ran under the sofa is a gift from Michael. Frumoasa pisică persană care tocmai a fugit sub canapea este un dar de la Michael.
  • The idea which came from John is brilliant. Ideea care a venit de la John este genială.
 3. that care, ce se folosește frecvent după superlative, numerale ordinale și după cuvintele all, (the) only, the same, the very, etc. That mai poate fi folosit și ca înlocuitor al lui who și/sau which.
  • This is the best cake that I ate so far. Acesta este cel mai bun tort pe care l-am mâncat până acum.
  • Gina is the first person that noticed I’m not feeling well. Gina este prima persoană care a observat că nu mă simt bine.
  • Don’t believe all that they say about George. Nu cred tot ce se spune despre George.
  • Kathy is the only person that knows where my folders are. Kathy este singura persoană care știe unde sunt dosarele mele.
  • This is the same dog that entered our garden yesterday and ravished all the flowers. Acesta este același câine care a intrat în grădina noastră de ieri și a devastat toate florile.
  • You are person that I want to talk to. Sunteți persoana cu care vreau să vorbesc.

Pronumele relative who, which, that se omit în propozițiile atributive (în special în limba vorbită) când se găsesc în cazul acuzativ.

 • I finally saw the movie (that) you told me. Am văzut în cele din urmă filmul (care) mi-ai spus
 • The girl (whom) you just met is my little sister. Feta (pe care) tocmai ai cunoscut-o este sora mea mai mică

Pagini similare cu pronumele relativ