Numeralul ordinal în engleză

Numeralul ordinal

Numeralul ordinal - arată ordinea unui lucru, unei persoane, a unei/unor acțiuni, etc.

Exemple cu numeralul ordinal

 • 1st the first primul
 • 2nd the second al doilea
 • 3th the third al treilea
 • 4th the fourth al patrulea
 • 5th the fifth al cincelea
 • 6th the sixth al şaşelea
 • 8th the eighth al optulea
 • 9th the nineth al nouolea
 • 10th the tenth al zecelea
 • 11th the eleventh al unsprezecelea
 • 12th the twelfth al doisprezecelea
 • 13th the thirteenth al treisprezecelea
 • 14th the fourteenth al paisprezecelea
 • 15th the fifteenth al cinsprezecelea
 • 16th the sixteenth al şaisprezecelea
 • 18th the eighteenth al optsprecelea
 • 19th the nineteenth al nouăsprezecelea
 • 20th the twentyth al douăzecelea
 • 21st the twenty-first al douăzecilea si unu
 • 22nd the twenty-second al douăzecilea şi doi
 • 23rd the twenty-third al douăzecilea şi trei
 • 30th the thirtieth al treizecilea
 • 40th the fortieth al patruspretzecelea
 • 50th the fiftieth al cinsprezecelea
 • 70th the seventieth al şaptezecelea
 • 80th the eightieth al optzecelea
 • 90th the ninetieth al nouăzecelea
 • 100th the (one) hundredth al sutelea
 • 108th the one hundred and eighth al sutelea şi opt
 • 759th the six hundred and thirty-fifth al şapte sutelea cincizeci şi nouă
 • 1,000th the (one) thousandth al miilea
 • 3,458th the three thousand, four hundred and fifty-eighth al trei miilea patru sute cincizeci şi opt
 • 1,000,000th the (one) millionth al milionulea

Propoziţii cu numeralul ordinal

 • My apartment is on the third floor. Apartamentul meu este la etajul al treilea
 • Craiova is the fifth largest city in Romania. Craiova este al cincilea oras ca marime din România
 • Pope John Paul II (the second) placed high value on peace and ecumenical dialogue. Papa Ioan Paul al II-lea (al doilea) a pus valoare asupra păcii și a dialogului ecumenic
 • The First World War started in 1914. Primul război mondial a început în 1914.
 • I found my favorite book in the fourth stand. Am găsit cartea mea preferată în al patrulea stand

Așa cum se observă din tabelul de mai sus, numeralele ordinale se formează prin adăugrea articolului hotărât the și a terminației - th la formele numeralelor cardinale.

Excepţii în cazul numeralului ordinal

 • 1st the first primul
 • 2nd the second al doilea
 • 3rd the third al treilea

Ortografii modificate

 • 5th the fifth al cincelea
 • 9th the ninth al nouălea
 • 12th the twelfth al doisprezecelea

y precedat de o consoană se transformă în ie

 • 20th the twentieth (twenty - twentieth) al douăzecilea
 • 30th the thirtieth (thirty - thirtieth) al treizecilea

Ortografii simplificate

 • 8th the eighth (primește doar un h) al optulea

Exprimarea datelor calendaristice

Pentru exprimarea datelor se folosește numai numeralul ordinal precedat de prepoziția on

 • Shakespeare was born on 23rd April, 1564. Shakespeare s-a născut pe 23 Aprilie 1564

În exprimarea orală care indică anii se împart grupe de câte două

 • 1146 eleven forty-six unsprezece patruzeci şi şase
 • 1564 fifteen sixty-four cincisprezece şaizeci şi patru
 • 1914 nineteen fourteen nouăsprezece paisprezece
 • 1989 nineteen eighty-nine nouăsprezece optzeci şi nouă

Pagini similare cu numeralul ordinal