Numeralul multiplicativ în engleză

Numeralul multiplicativ

Numeralul multiplicativ arată proporția cu care o cantitate sau o acțiune crește.

Exemple cu numeralul multiplicativ

  • 1 x single, once singur, o dată
  • 2 x twice, double/twofold de două ori, dublu / dublă
  • 3 x three times, triple/threefold de trei ori, triplu / triplă
  • 4 x four times, fourfold de patru ori
  • 10 x ten times, tenfold de zece ori, înzecit
  • 100 x a hundred times, a hundredfold o sută de ori, însutit

Propoziţii cu numeralul multiplicativ

  • I’ve sang this song only once or twice. Am cântat acest cântec doar o dată sau de două ori
  • I’ve told you a hundred times not to open my door without knocking first. Ţi-am spus de o sută de ori să nu deschizi uşa mea fără să baţi mai întâi
  • The pope wears a triple crown. Papa poartă o coroană triplă
  • We can give a fourfold classification of these materials. Putem da o clasificare de patru ori a acestor materiale

Pagini similare cu numeralul multiplicativ