Numeralul fracțional în engleză

Numeralul fracțional

Numeralul fracțional - indică una sau mai multe părți ale unui întreg. Astfel, ele pot fi:

 1. fracții comune
  • 1/2 a/one half o jumătate
  • 1/4 a/one fourth (quarter) un sfert
  • 2/3 two thirds două treimi
  • 3/5 three fifths trei cincimi
  • 5/6 five sixths cinci șesimi
  • 3/7 three sevenths trei şeptimi
 2. fracții zecimale
  • 32.78 thirty-two point seventy-eight treizeci şi doi punct şaptezeci şi opt
  • 0.01 (nought) point nought one zero punct zero unu

Exemple cu numeralul fracțional

 • I’ve waited in line for half an hour to buy my train ticket. Am așteptat timp de o jumătate de oră pentru a cumpăra biletul de tren.
 • You have to take a fourth of this pill every six hours. Trebuie să iei un sfert din pastil[ la fiecare șase ore
 • There are nought point nought one chances for this test to be wrong. Nimic nu indică șansele să nimicească această încercare de a fi greșit.

Pagini similare cu numeralul fracțional