Numeralul cardinal în engleză

Numeralul cardinal

Numeralul cardinal - este folosit pentru a exprima un număr, o data calendaristică, ora/timpul, etc. Numeralul cardinal poate fi simplu și/sau compus.

Exemple cu numeralul cardinal

 • 1 one unu
 • 2 two doi
 • 3 three trei
 • 4 four patru
 • 5 five cinci
 • 6 six şase
 • 8 eight opt
 • 9 nine nouă
 • 10 ten zece
 • 11 eleven unsprezece
 • 12 twelve doisprece
 • 13 thirteen treisprezece
 • 14 fourteen paisprezece
 • 15 fifteen cincisprezece
 • 16 sixteen şaisprezece
 • 18 eighteen optsprezece
 • 19 nineteen nouăsprezece
 • 20 twenty douăzeci
 • 21 twenty-one douăzeci şi unu
 • 22 twenty-two douăzeci şi doi
 • 23 twenty-three douăzeci şi trei
 • 30 thirty treizeci
 • 40 forty patruzeci
 • 50 fifty cincizeci
 • 70 seventy şaptezeci
 • 80 eighty optzeci
 • 90 ninety nouăzeci
 • 100 a/one hundred o sută
 • 108 a/one hundred and eight o sută opt
 • 635 six hundred and thirty-five şase sute treizeci şi cinci
 • 1,000 a/one thousand o mie
 • 3,458 three thousand, four hundred and fifty-eight trei mii patru sute cincizeci şi opt
 • 1,000,000 a/one million un milion

Particularități în utilizarea numeralului cardinal

 1. într-un text scris, de obicei, numeralele cardinale mai scurte apar în litere iar numeralele mai lungi în cifre:
  • I only invited twelve of my colleagues to the party. Am invitat doar doisprezece dintre colegii mei la petrecere.
  • Diogenes was a Greek philosopher who lived nearly 2,500 years ago. Diogene a fost un filozof grec care a trăit în urmă cu aproape 2500 de ani.
 2. numeralele hundred şi thousand nu au formă de plural, dar sunt folosite la plural când funcționează ca substantive sau când sunt urmate of:
  • Hundreds were in the street to protest against measures taken. Sute erau în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor luate
  • Thousands of people wrote messages. Mii de oameni au scris mesaje.
  Million poate lua formă de plural când este urmat de of sau când nu mai urmează nici un alt numeral:
  • There are almost three millions of inhabitants in Bucharest. Sunt aproape trei milioane de locuitori în București.
  • The painting was sold for two millions. Pictura a fost vândută pentru două milioane.
 3. când zecile sunt folosite la plural se referă la anii de viață sau la un deceniu:
  • I like the music of the eighties (1980 - 1989). Îmi place muzica anilor optzeci (1980 - 1989)
  • The success of his career was in thirties (30 - 39). Succesul carierei sale a fost în anii 30 (30 - 39)

Pagini similare cu numeralul cardinal