Articolul hotărât în engleză

Articolul hotărât

Articolul hotărât este the - invariabil atât pentru toate cele tei genuri (masculin, feminin și neutru) cât și pentru numărul singular sau plural.
The se pronunță ðƏ înaintea cuvintelor care încep cu o consoană sau semivocalele w sau j și ði înaintea cuvintelor care încep cu o vocală.

Exemple cu articolul hotărât

 • the boy ðƏ ‘bƆi băiatul
 • the boys ðƏ ‘bƆiz băieţii
 • the girl ðƏ ‘gƏ:l fata
 • the girls ðƏ ‘gƏ:lz fetele
 • the elephant ði ‘elifƏnt elefantul
 • the elephants ði ‘elifƏnts elefanţii
 • the little elephant ðƏ ‘litl ‘elifƏnt micul elefant
 • the hour ði ‘auƏ ora
 • the first hour ðƏ ‘fƏ:st ‘auƏ prima oră
 • the window ðƏ ‘window fereastra
 • the year ðƏ ‘jƏ: anul
 • the university ðƏ ju:ni’vƏ:siti universitatea

Articolul hotărât se folosește, de regulă:

 1. după prepoziții:
  • in the classroom în clasă
  • on the table pe masă
   (în asemenea cazuri în limba română nu se folosește articolul)
 2. când substantivul e urmat de prepoziția of
  • the roof of the house acoperișul casei
  • the cover of the book coperta cărții
 3. cu substantive individuale la singular
  Un substantiv individual la singular, ca regulă generală, e însoțit de articolul hotărât sau articolul nehotătrât. La plural, în sens general, substantivele se folosesc fără articol:
  • the book is on the table cartea este pe masă
  • a book is a useful friend o carte este o prietenă folositoare
  • books are useful friends cărțile sunt prietene folositoare
 4. cu numele geografice, afară de numele de țări și orașe:
  • the Danube Dunărea
  • the Carpathians Carpaţii
  • the Black Sea Marea Neagră
  • the Grand Canyon Marele Canion
  • the Pacific Ocean Oceanul Pacific
  • Romania România
  • England Anglia
  • Holland Olanda
  • Bucharest Bucureşti
  • London Londra
  Excepţii:
  • the Union European Uniunea Europeană
  • the United Kingdom of Great Britain Regatul Unit al Marii Britanii
  • the United States of America Statele unite ale Americii
  • the French Republic Republica franceză
  • the Republic of Korea Republica Coreea
 5. când substantivul este urmat de o prepoziție relativă:
  • the book (which) I bought yesterday. cartea (care) am cumparat-o ieri
  • the dictionary (that) you gave me. dicționarul (care) mi l-ai dat

Pagini similare cu articolul hotărât