Gradul de comparaţie al adjectivelor în engleză

Gradul de comparaţie al adjectivelor

Adjectivele au următoarele grade de comparație:

 1. pozitiv
  • smart inteligent
  • good bun
  • interesting interesant
 2. comparativ
  • de superioritate
   • smarter mai inteligent
   • better mai bun
   • more interesting (than) mai interesant
  • de inferioritate
   • not so smart as nu atât de inteligent ca
   • not so good as nu atât de bun ca
   • not so interesting as nu atât de interesant ca
  • de egalitate
   • as smart as la fel de inteligent ca
   • as good as la fel de bun ca
   • as interesting as la fel de interesant ca
 3. superlativ
  • absolut
   • very smart foarte inteligent
   • extremely good foarte bun
   • very interesting foarte interesant
  • relativ
   • the smartest cel mai inteligent
   • the best cel mai bun
   • the most interesting cel mai interesant

Așa cum se observă din exemplele de mai sus, adjectivele nu respectă aceleași reguli de formare a gradelor de comparație. Asfel, distingem două tipuri de formare a gradelor de comparație:

 1. comparația sintetică
  Comparativul de superioritate: adjectiv + terminația -er
  Superlativul: the + adjectiv + terminația -est

  și se folosește pentru:
  • adjectivele monosilabice:
   • sweet dulce - sweeter mai dulce - the sweetest cel mai dulce
   • tall înalt - taller mai înalt - the tallest cel mai înalt
   • big mare - bigger mai mare - the biggest cel mai mare
   • fine fin - finer mai fin - the finest cel mai fin
  • adjectivele bisilabice care se termină în -y (se transformă în -i), -ow, -er
   • happy fericit - happier mai fericit - the happiest cel mai fericit
   • narrow îngust - narrower mai îngust - the narrowest cel mai îngust
   • clever inteligent - cleverer mai inteligent - the cleverest cel mai inteligent
  • alte adjective bisilabice: quiet, , :
   • quiet liniştit - quieter mai liniştit - the quietest cel mai liniştit
   • common comun - commoner mai comun - the commonest cel mai comun
   • handsome frumos - handsome mai frumos - the handsomest cel mai frumos
 2. comparația analitică
  Comparativul de superioritate: more + adjectiv
  Superlativul: the most + adjectiv

  și se folosește pentru adjectivele plurisilabice:
  • interesting - more interesting mai interesant - the most interesting cel mai interesant
  • beautiful - more beautiful mai frumoasă - the most beautiful cel mai frumoasă
 3. comparația neregulată
  • good bun - better mai bun - the best cel mai bun
  • bad rău - worse mai - the worst cel mai rău

Pagini similare cu gradul de comparaţie al adjectivelor