Conjugarea verbului a numi in engleza

Conjugarea verbului a numi la toate timpurileVerb Conjugation to name in all Tenses

Conjugarea verbului a numi la prezent simpluVerb conjugation to name in Present Simple

I name.eu numesc.
you name.tu numeşti.
he/she/it names.el/ea numeşte.
we name.noi numim.
you name.voi numiţi.
they name.ei/ele numesc.
Conjugare a numi la prezent simplu

Conjugarea verbului a numi la trecut simpluVerb conjugation to name in Simple Past

I named.eu numeam.
you named.tu numeai.
he/she/it named.el/ea numea.
we named.noi numeam.
you named.voi numeaţi.
they named.ei/ele numeau.
Conjugare a numi la trecut simplu

Conjugarea verbului a numi la viitor simpluVerb conjugation to name in Future Simple

I shall name.eu voi numi.
you will name.tu vei numi.
he/she/it will name.el/ea va numi.
we shall name.noi vom numi.
you will name.voi veţi numi.
they will name.ei/ele vor numi.
Conjugare a numi la viitor simplu

Conjugarea verbului a numi la prezent continuuVerb conjugation to name in Present Continous

I am naming.eu numesc.
you are naming.tu numeşti.
he/she/it is naming.el/ea numeşte.
we are naming.noi numim.
you are naming.voi numiţi.
they are naming.ei/ele numesc.
Conjugare a numi la prezent continuu

Conjugarea verbului a numi la trecut continuuVerb conjugation to name in Past Continous

I was naming.eu numeam.
you were naming.tu numeai.
he/she/it was naming.el/ea numea.
we were naming.noi numeam.
you were naming.voi numeaţi.
they were naming.ei/ele numeau.
Conjugare a numi la trecut continuu

Conjugarea verbului a numi la viitor continuuVerb conjugation to name in Future Continous

I shall be naming.eu voi numi.
you will be naming.tu vei numi.
he/she/it will be naming.el/ea va numi.
we shall be naming.noi vom numi.
you will be naming.voi veţi numi.
they will be naming.ei/ele vor numi.
Conjugare a numi la viitor continuu

Conjugarea verbului a numi la perfect simpluVerb conjugation to name in Present Perfect

I have named.eu am numit.
you have named.tu ai numit.
he/she/it has named.el/ea a numit.
we have named.noi am numit.
you have named.voi aţi numit.
they have named.ei/ele au numit.
Conjugare a numi la perfect simplu

Conjugarea verbului a numi la mai mult ca perfectVerb conjugation to name in Past Perfect

I had named.eu numisem.
you had named.tu numisei.
he/she/it had named.el/ea numise.
we had named.noi numisem.
you had named.voi numiserăţi.
they had named.ei/ele numiseră.
Conjugare a numi la mai mult ca perfect

Conjugarea verbului a numi la viitor anteriorVerb conjugation to name in Future Perfect

I will have named.eu voi fi numit.
you will have named.tu vei fi numit.
he/she/it will has named.el/ea va fi numit.
we will have named.noi vom fi numit.
you will have named.voi veţi fi numit.
they will have named.ei/ele vor fi numit.
Conjugare a numi la viitor anterior

Conjugarea verbului a numi la prezent perfect continuuVerb conjugation to name in Present Perfect Continous

I have been naming.eu (îmi) numesc.
you have been naming.tu (îţi) numeşti.
he/she/it has been naming.el/ea (îşi) numeşte.
we have been naming.noi (ne) numim.
you have been naming.voi (vă) numiţi.
they have been naming.ei/ele (îşi) numesc.
Conjugare a numi la prezent perfect continuu

Conjugarea verbului a numi la trecut perfect continuuVerb conjugation to name in Past Perfect Continous

I had been naming.eu numisem.
you had been naming.tu numisei.
he/she/it had been naming.el/ea numise.
we had been naming.noi numisem.
you had been naming.voi numiserăţi.
they had been naming.ei/ele numiseră.
Conjugare a numi la trecut perfect continuu

Conjugarea verbului a numi la viitor perfect continuuVerb conjugation to name in Future Perfect Continous

I will have been naming.eu voi fi numit.
you will have been naming.tu vei fi numit.
he/she/it will have been naming.el/ea va fi numit.
we will have been naming.noi vom fi numit.
you will have been naming.voi veţi fi numit.
they will have been naming.ei/ele vor fi numit.
Conjugare a numi la viitor perfect continuu

Conjugarea verbului a numi la prezent simpluVerb conjugation to name in Present Simple

I name.eu numesc.
you name.tu numeşti.
he/she/it names.el/ea numeşte.
we name.noi numim.
you name.voi numiţi.
they name.ei/ele numesc.
Conjugare a numi la prezent simplu

Conjugarea verbului a numi la trecut simpluVerb conjugation to name in Simple Past

I named.eu numeam.
you named.tu numeai.
he/she/it named.el/ea numea.
we named.noi numeam.
you named.voi numeaţi.
they named.ei/ele numeau.
Conjugare a numi la trecut simplu

Conjugarea verbului a numi la viitor simpluVerb conjugation to name in Future Simple

I shall name.eu voi numi.
you will name.tu vei numi.
he/she/it will name.el/ea va numi.
we shall name.noi vom numi.
you will name.voi veţi numi.
they will name.ei/ele vor numi.
Conjugare a numi la viitor simplu

Conjugarea verbului a numi la prezent continuuVerb conjugation to name in Present Continous

I am naming.eu numesc.
you are naming.tu numeşti.
he/she/it is naming.el/ea numeşte.
we are naming.noi numim.
you are naming.voi numiţi.
they are naming.ei/ele numesc.
Conjugare a numi la prezent continuu

Conjugarea verbului a numi la trecut continuuVerb conjugation to name in Past Continous

I was naming.eu numeam.
you were naming.tu numeai.
he/she/it was naming.el/ea numea.
we were naming.noi numeam.
you were naming.voi numeaţi.
they were naming.ei/ele numeau.
Conjugare a numi la trecut continuu

Conjugarea verbului a numi la viitor continuuVerb conjugation to name in Future Continous

I shall be naming.eu voi numi.
you will be naming.tu vei numi.
he/she/it will be naming.el/ea va numi.
we shall be naming.noi vom numi.
you will be naming.voi veţi numi.
they will be naming.ei/ele vor numi.
Conjugare a numi la viitor continuu

Conjugarea verbului a numi la perfect simpluVerb conjugation to name in Present Perfect

I have named.eu am numit.
you have named.tu ai numit.
he/she/it has named.el/ea a numit.
we have named.noi am numit.
you have named.voi aţi numit.
they have named.ei/ele au numit.
Conjugare a numi la perfect simplu

Conjugarea verbului a numi la mai mult ca perfectVerb conjugation to name in Past Perfect

I had named.eu numisem.
you had named.tu numisei.
he/she/it had named.el/ea numise.
we had named.noi numisem.
you had named.voi numiserăţi.
they had named.ei/ele numiseră.
Conjugare a numi la mai mult ca perfect

Conjugarea verbului a numi la viitor anteriorVerb conjugation to name in Future Perfect

I will have named.eu voi fi numit.
you will have named.tu vei fi numit.
he/she/it will has named.el/ea va fi numit.
we will have named.noi vom fi numit.
you will have named.voi veţi fi numit.
they will have named.ei/ele vor fi numit.
Conjugare a numi la viitor anterior

Conjugarea verbului a numi la prezent perfect continuuVerb conjugation to name in Present Perfect Continous

I have been naming.eu (îmi) numesc.
you have been naming.tu (îţi) numeşti.
he/she/it has been naming.el/ea (îşi) numeşte.
we have been naming.noi (ne) numim.
you have been naming.voi (vă) numiţi.
they have been naming.ei/ele (îşi) numesc.
Conjugare a numi la prezent perfect continuu

Conjugarea verbului a numi la trecut perfect continuuVerb conjugation to name in Past Perfect Continous

I had been naming.eu numisem.
you had been naming.tu numisei.
he/she/it had been naming.el/ea numise.
we had been naming.noi numisem.
you had been naming.voi numiserăţi.
they had been naming.ei/ele numiseră.
Conjugare a numi la trecut perfect continuu

Conjugarea verbului a numi la viitor perfect continuuVerb conjugation to name in Future Perfect Continous

I will have been naming.eu voi fi numit.
you will have been naming.tu vei fi numit.
he/she/it will have been naming.el/ea va fi numit.
we will have been naming.noi vom fi numit.
you will have been naming.voi veţi fi numit.
they will have been naming.ei/ele vor fi numit.
Conjugare a numi la viitor perfect continuu

Download PDF ‐ conjugarea verbului a numi in engleza

Conjugare verbe