Conjugarea verbului a îmbrăca in engleza

Conjugarea verbului a îmbrăca la toate timpurileVerb Conjugation to dress in all Tenses

Conjugarea verbului a îmbrăca la prezent simpluVerb conjugation to dress in Present Simple

I dress.eu îmbrac.
you dress.tu îmbraci.
he/she/it dresses.el/ea îmbracă.
we dress.noi îmbrăcăm.
you dress.voi îmbrăcaţi.
they dress.ei/ele îmbracă.
Conjugare a îmbrăca la prezent simplu

Conjugarea verbului a îmbrăca la trecut simpluVerb conjugation to dress in Simple Past

I dressed.eu îmbrăcam.
you dressed.tu îmbrăcai.
he/she/it dressed.el/ea îmbrăca.
we dressed.noi îmbrăcam.
you dressed.voi îmbrăcaţi.
they dressed.ei/ele îmbrăcau.
Conjugare a îmbrăca la trecut simplu

Conjugarea verbului a îmbrăca la viitor simpluVerb conjugation to dress in Future Simple

I shall dress.eu voi îmbrăca.
you will dress.tu vei îmbrăca.
he/she/it will dress.el/ea va îmbrăca.
we shall dress.noi vom îmbrăca.
you will dress.voi veţi îmbrăca.
they will dress.ei/ele vor îmbrăca.
Conjugare a îmbrăca la viitor simplu

Conjugarea verbului a îmbrăca la prezent continuuVerb conjugation to dress in Present Continous

I am dressing.eu îmbrac.
you are dressing.tu îmbraci.
he/she/it is dressing.el/ea îmbracă.
we are dressing.noi îmbrăcăm.
you are dressing.voi îmbrăcaţi.
they are dressing.ei/ele îmbracă.
Conjugare a îmbrăca la prezent continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la trecut continuuVerb conjugation to dress in Past Continous

I was dressing.eu îmbrăcam.
you were dressing.tu îmbrăcai.
he/she/it was dressing.el/ea îmbrăca.
we were dressing.noi îmbrăcam.
you were dressing.voi îmbrăcaţi.
they were dressing.ei/ele îmbrăcau.
Conjugare a îmbrăca la trecut continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la viitor continuuVerb conjugation to dress in Future Continous

I shall be dressing.eu voi îmbrăca.
you will be dressing.tu vei îmbrăca.
he/she/it will be dressing.el/ea va îmbrăca.
we shall be dressing.noi vom îmbrăca.
you will be dressing.voi veţi îmbrăca.
they will be dressing.ei/ele vor îmbrăca.
Conjugare a îmbrăca la viitor continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la perfect simpluVerb conjugation to dress in Present Perfect

I have dressed.eu am îmbrăcat.
you have dressed.tu ai îmbrăcat.
he/she/it has dressed.el/ea a îmbrăcat.
we have dressed.noi am îmbrăcat.
you have dressed.voi aţi îmbrăcat.
they have dressed.ei/ele au îmbrăcat.
Conjugare a îmbrăca la perfect simplu

Conjugarea verbului a îmbrăca la mai mult ca perfectVerb conjugation to dress in Past Perfect

I had dressed.eu îmbrăcasem.
you had dressed.tu îmbrăcasei.
he/she/it had dressed.el/ea îmbrăcase.
we had dressed.noi îmbrăcasem.
you had dressed.voi îmbrăcaserăţi.
they had dressed.ei/ele îmbrăcaseră.
Conjugare a îmbrăca la mai mult ca perfect

Conjugarea verbului a îmbrăca la viitor anteriorVerb conjugation to dress in Future Perfect

I will have dressed.eu voi fi îmbrăcat.
you will have dressed.tu vei fi îmbrăcat.
he/she/it will has dressed.el/ea va fi îmbrăcat.
we will have dressed.noi vom fi îmbrăcat.
you will have dressed.voi veţi fi îmbrăcat.
they will have dressed.ei/ele vor fi îmbrăcat.
Conjugare a îmbrăca la viitor anterior

Conjugarea verbului a îmbrăca la prezent perfect continuuVerb conjugation to dress in Present Perfect Continous

I have been dressing.eu (îmi) îmbrac.
you have been dressing.tu (îţi) îmbraci.
he/she/it has been dressing.el/ea (îşi) îmbracă.
we have been dressing.noi (ne) îmbrăcăm.
you have been dressing.voi (vă) îmbrăcaţi.
they have been dressing.ei/ele (îşi) îmbracă.
Conjugare a îmbrăca la prezent perfect continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la trecut perfect continuuVerb conjugation to dress in Past Perfect Continous

I had been dressing.eu îmbrăcasem.
you had been dressing.tu îmbrăcasei.
he/she/it had been dressing.el/ea îmbrăcase.
we had been dressing.noi îmbrăcasem.
you had been dressing.voi îmbrăcaserăţi.
they had been dressing.ei/ele îmbrăcaseră.
Conjugare a îmbrăca la trecut perfect continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la viitor perfect continuuVerb conjugation to dress in Future Perfect Continous

I will have been dressing.eu voi fi îmbrăcat.
you will have been dressing.tu vei fi îmbrăcat.
he/she/it will have been dressing.el/ea va fi îmbrăcat.
we will have been dressing.noi vom fi îmbrăcat.
you will have been dressing.voi veţi fi îmbrăcat.
they will have been dressing.ei/ele vor fi îmbrăcat.
Conjugare a îmbrăca la viitor perfect continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la prezent simpluVerb conjugation to dress in Present Simple

I dress.eu îmbrac.
you dress.tu îmbraci.
he/she/it dresses.el/ea îmbracă.
we dress.noi îmbrăcăm.
you dress.voi îmbrăcaţi.
they dress.ei/ele îmbracă.
Conjugare a îmbrăca la prezent simplu

Conjugarea verbului a îmbrăca la trecut simpluVerb conjugation to dress in Simple Past

I dressed.eu îmbrăcam.
you dressed.tu îmbrăcai.
he/she/it dressed.el/ea îmbrăca.
we dressed.noi îmbrăcam.
you dressed.voi îmbrăcaţi.
they dressed.ei/ele îmbrăcau.
Conjugare a îmbrăca la trecut simplu

Conjugarea verbului a îmbrăca la viitor simpluVerb conjugation to dress in Future Simple

I shall dress.eu voi îmbrăca.
you will dress.tu vei îmbrăca.
he/she/it will dress.el/ea va îmbrăca.
we shall dress.noi vom îmbrăca.
you will dress.voi veţi îmbrăca.
they will dress.ei/ele vor îmbrăca.
Conjugare a îmbrăca la viitor simplu

Conjugarea verbului a îmbrăca la prezent continuuVerb conjugation to dress in Present Continous

I am dressing.eu îmbrac.
you are dressing.tu îmbraci.
he/she/it is dressing.el/ea îmbracă.
we are dressing.noi îmbrăcăm.
you are dressing.voi îmbrăcaţi.
they are dressing.ei/ele îmbracă.
Conjugare a îmbrăca la prezent continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la trecut continuuVerb conjugation to dress in Past Continous

I was dressing.eu îmbrăcam.
you were dressing.tu îmbrăcai.
he/she/it was dressing.el/ea îmbrăca.
we were dressing.noi îmbrăcam.
you were dressing.voi îmbrăcaţi.
they were dressing.ei/ele îmbrăcau.
Conjugare a îmbrăca la trecut continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la viitor continuuVerb conjugation to dress in Future Continous

I shall be dressing.eu voi îmbrăca.
you will be dressing.tu vei îmbrăca.
he/she/it will be dressing.el/ea va îmbrăca.
we shall be dressing.noi vom îmbrăca.
you will be dressing.voi veţi îmbrăca.
they will be dressing.ei/ele vor îmbrăca.
Conjugare a îmbrăca la viitor continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la perfect simpluVerb conjugation to dress in Present Perfect

I have dressed.eu am îmbrăcat.
you have dressed.tu ai îmbrăcat.
he/she/it has dressed.el/ea a îmbrăcat.
we have dressed.noi am îmbrăcat.
you have dressed.voi aţi îmbrăcat.
they have dressed.ei/ele au îmbrăcat.
Conjugare a îmbrăca la perfect simplu

Conjugarea verbului a îmbrăca la mai mult ca perfectVerb conjugation to dress in Past Perfect

I had dressed.eu îmbrăcasem.
you had dressed.tu îmbrăcasei.
he/she/it had dressed.el/ea îmbrăcase.
we had dressed.noi îmbrăcasem.
you had dressed.voi îmbrăcaserăţi.
they had dressed.ei/ele îmbrăcaseră.
Conjugare a îmbrăca la mai mult ca perfect

Conjugarea verbului a îmbrăca la viitor anteriorVerb conjugation to dress in Future Perfect

I will have dressed.eu voi fi îmbrăcat.
you will have dressed.tu vei fi îmbrăcat.
he/she/it will has dressed.el/ea va fi îmbrăcat.
we will have dressed.noi vom fi îmbrăcat.
you will have dressed.voi veţi fi îmbrăcat.
they will have dressed.ei/ele vor fi îmbrăcat.
Conjugare a îmbrăca la viitor anterior

Conjugarea verbului a îmbrăca la prezent perfect continuuVerb conjugation to dress in Present Perfect Continous

I have been dressing.eu (îmi) îmbrac.
you have been dressing.tu (îţi) îmbraci.
he/she/it has been dressing.el/ea (îşi) îmbracă.
we have been dressing.noi (ne) îmbrăcăm.
you have been dressing.voi (vă) îmbrăcaţi.
they have been dressing.ei/ele (îşi) îmbracă.
Conjugare a îmbrăca la prezent perfect continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la trecut perfect continuuVerb conjugation to dress in Past Perfect Continous

I had been dressing.eu îmbrăcasem.
you had been dressing.tu îmbrăcasei.
he/she/it had been dressing.el/ea îmbrăcase.
we had been dressing.noi îmbrăcasem.
you had been dressing.voi îmbrăcaserăţi.
they had been dressing.ei/ele îmbrăcaseră.
Conjugare a îmbrăca la trecut perfect continuu

Conjugarea verbului a îmbrăca la viitor perfect continuuVerb conjugation to dress in Future Perfect Continous

I will have been dressing.eu voi fi îmbrăcat.
you will have been dressing.tu vei fi îmbrăcat.
he/she/it will have been dressing.el/ea va fi îmbrăcat.
we will have been dressing.noi vom fi îmbrăcat.
you will have been dressing.voi veţi fi îmbrăcat.
they will have been dressing.ei/ele vor fi îmbrăcat.
Conjugare a îmbrăca la viitor perfect continuu

Download PDF ‐ conjugarea verbului a îmbrăca in engleza

Conjugare verbe