Adjective

Lista adjective in engleza

Lista cu adjective ale limbii engleze in tabelul următor:

Pozitiv Comparativ Superlativ
angry supăratangrier mai supăratangriest cel mai supărat
bad răuworse mai răuworst cel mai rău
beautiful frumoasămore beautiful mai frumoasămost beautiful cel mai frumoasă
big marebigger mai marebiggest cel mai mare
black negrublacker mai negrublackest cel mai negru
bland blândblander mai blândblandest cel mai blând
bloody sângerosbloodier mai sângerosbloodiest cel mai sângeros
blue albastrubluer mai albastrubluest cel mai albastru
bold îndrăzneţbolder mai îndrăzneţboldest cel mai îndrăzneţ
bossy autoritarbossier mai autoritarbossiest cel mai autoritar
brave curajosbraver mai curajosbravest cel mai curajos
brief scurtbriefer mai scurtbriefest cel mai scurt
bright luminosbrighter mai luminosbrightest cel mai luminos
broad largbroader mai largbroadest cel mai larg
busy ocupatbusier mai ocupatbusiest cel mai ocupat
calm calmcalmer mai calmcalmest cel mai calm
cheap ieftincheaper mai ieftincheapest cel mai ieftin
chewy chewychewier mai chewychewiest cel mai chewy
chubby dolofanchubbier mai dolofanchubbiest cel mai dolofan
classy elegantclassier mai elegantclassiest cel mai elegant
clean curatcleaner mai curatcleanest cel mai curat
clear clarclearer mai clarclearest cel mai clar
close apropiatcloser mai apropiatclosest cel mai apropiat
cloudy noroscloudier mai noroscloudiest cel mai noros
clumsy neîndemânaticclumsier mai neîndemânaticclumsiest cel mai neîndemânatic
coarse asprucoarser mai asprucoarsest cel mai aspru
cold rececolder mai rececoldest cel mai rece
cool rececooler mai rececoolest cel mai rece
crazy nebuncrazier mai nebuncraziest cel mai nebun
creamy cremoscreamier mai cremoscreamiest cel mai cremos
creepy înfiorătorcreepier mai înfiorătorcreepiest cel mai înfiorător
crispy crocantcrispier mai crocantcrispiest cel mai crocant
cruel crudcrueler mai crudcruelest cel mai crud
crunchy crocantcrunchier mai crocantcrunchiest cel mai crocant
curly ondulatcurlier mai ondulatcurliest cel mai ondulat
curvy curbatcurvier mai curbatcurviest cel mai curbat
cute drăguţcuter mai drăguţcutest cel mai drăguţ
damp umeddamper mai umeddampest cel mai umed
dark întunecatdarker mai întunecatdarkest cel mai întunecat
deadly mortaldeadlier mai mortaldeadliest cel mai mortal
deep adâncdeeper mai adâncdeepest cel mai adânc
dense densdenser mai densdensest cel mai dens
difficult dificilmore difficult mai dificilmost difficult cel mai dificil
dirty murdardirtier mai murdardirtiest cel mai murdar
dry uscatdrier mai uscatdriest cel mai uscat
dull matduller mai matdullest cel mai mat
dumb mutdumber mai mutdumbest cel mai mut
dusty prăfuitdustier mai prăfuitdustiest cel mai prăfuit
early timpuriuearlier mai timpuriuearliest cel mai timpuriu
easy uşoreasier mai uşoreasiest cel mai uşor
expensive scumpmore expensive mai scumpmost expensive cel mai scump
faint slabfainter mai slabfaintest cel mai slab
fair echitabilfairer mai echitabilfairest cel mai echitabil
fancy extravagantfancier mai extravagantfanciest cel mai extravagant
fast rapidfaster mai rapidfastest cel mai rapid
fat grasfatter mai grasfattest cel mai gras
few puținifewer mai puținifewest cei mai puțini
fierce ferocefiercer mai ferocefiercest cel mai feroce
filthy murdarfilthier mai murdarfilthiest cel mai murdar
fine finfiner mai finfinest cel mai fin
firm fermfirmer mai fermfirmest cel mai ferm
fit potrivitfitter mai potrivitfittest cel mai potrivit
flaky cu fulgiflakier mai cu fulgiflakiest cel mai cu fulgi
flat platflatter mai platflattest cel mai plat
fresh proaspătfresher mai proaspătfreshest cel mai proaspăt
friendly prietenosfriendlier mai prietenosfriendliest cel mai prietenos
full plinfuller mai plinfullest cel mai plin
funny amuzantfunnier mai amuzantfunniest cel mai amuzant
gentle blândgentler mai blândgentlest cel mai blând
gloomy sumbrugloomier mai sumbrugloomiest cel mai sumbru
good bunbetter mai bunbest cel mai bun
grand grandiosgrander mai grandiosgrandest cel mai grandios
grave gravgraver mai gravgravest cel mai grav
greasy grasgreasier mai grasgreasiest cel mai gras
great maregreater mai maregreatest cel mai mare
greedy lacomgreedier mai lacomgreediest cel mai lacom
gross brutgrosser mai brutgrossest cel mai brut
guilty vinovatguiltier mai vinovatguiltiest cel mai vinovat
hairy păroshairier mai păroshairiest cel mai păros
handy comodhandier mai comodhandiest cel mai comod
happy fericithappier mai fericithappiest cel mai fericit
hard greuharder mai greuhardest cel mai greu
harsh aspruharsher mai aspruharshest cel mai aspru
healthy sănătoshealthier mai sănătoshealthiest cel mai sănătos
heavy greuheavier mai greuheaviest cel mai greu
high înalthigher mai înalthighest cel mai înalt
hip şoldhipper mai şoldhippest cel mai şold
hot fierbintehotter mai fierbintehottest cel mai fierbinte
humble umilhumbler mai umilhumblest cel mai umil
hungry flămândhungrier mai flămândhungriest cel mai flămând
icy înghețaticier mai înghețaticiest cel mai înghețat
interesting interesantmore interesting mai interesantmost interesting cel mai interesant
itchy râiositchier mai râiositchiest cel mai râios
juicy suculentjuicier mai suculentjuiciest cel mai suculent
kind drăguțkinder mai drăguțkindest cel mai drăguț
large marelarger mai marelargest cel mai mare
late târziulater mai târziulatest cel mai târziu
lazy leneşlazier mai leneşlaziest cel mai leneş
light deschislighter mai deschislightest cel mai deschis
likely probabillikelier mai probabillikeliest cel mai probabil
little miclittler mai miclittlest cel mai mic
lively vioilivelier mai vioiliveliest cel mai vioi
lonely singuraticlonelier mai singuraticloneliest cel mai singuratic
long lunglonger mai lunglongest cel mai lung
loud tarelouder mai tareloudest cel mai tare
lovely minunatlovelier mai minunatloveliest cel mai minunat
low scăzutlower mai scăzutlowest cel mai scăzut
mad nebunmadder mai nebunmaddest cel mai nebun
mean mediumeaner mai mediumeanest cel mai mediu
messy murdarmessier mai murdarmessiest cel mai murdar
mild blândmilder mai blândmildest cel mai blând
modern modernmore modern mai modernmost modern cel mai modern
moist umedmoister mai umedmoistest cel mai umed
narrow îngustnarrower mai îngustnarrowest cel mai îngust
nasty urâtnastier mai urâtnastiest cel mai urât
naughty obraznicnaughtier mai obraznicnaughtiest cel mai obraznic
near apropiatnearer mai apropiatnearest cel mai apropiat
neat curatneater mai curatneatest cel mai curat
needy nevoiașneedier mai nevoiașneediest cel mai nevoiaș
new nounewer mai nounewest cel mai nou
nice frumosnicer mai frumosnicest cel mai frumos
noisy zgomotosnoisier mai zgomotosnoisiest cel mai zgomotos
odd ciudatodder mai ciudatoddest cel mai ciudat
oily uleiosoilier mai uleiosoiliest cel mai uleios
plain clarplainer mai clarplainest cel mai clar
poor săracpoorer mai săracpoorest cel mai sărac
popular popularmore popular mai popularmost popular cel mai popular
pretty frumosprettier mai frumosprettiest cel mai frumos
proud mândruprouder mai mândruproudest cel mai mândru
pure purpurer mai purpurest cel mai pur
quick rapidquicker mai rapidquickest cel mai rapid
quiet liniştitquieter mai liniştitquietest cel mai liniştit
rare rarrarer mai rarrarest cel mai rar
raw brutrawer mai brutrawest cel mai brut
rich bogatricher mai bogatrichest cel mai bogat
ripe coptriper mai coptripest cel mai copt
risky riscantriskier mai riscantriskiest cel mai riscant
roomy spaţiosroomier mai spaţiosroomiest cel mai spaţios
rough brutrougher mai brutroughest cel mai brut
rude nepoliticosruder mai nepoliticosrudest cel mai nepoliticos
rusty ruginitrustier mai ruginitrustiest cel mai ruginit
sad tristsadder mai tristsaddest cel mai trist
safe sigursafer mai sigursafest cel mai sigur
salty săratsaltier mai săratsaltiest cel mai sărat
sane normalsaner mai normalsanest cel mai normal
scary infricoşătorscarier mai infricoşătorscariest cel mai infricoşător
shallow superficialshallower mai superficialshallowest cel mai superficial
sharp ascuțitsharper mai ascuțitsharpest cel mai ascuțit
shiny luciosshinier mai luciosshiniest cel mai lucios
short scurtshorter mai scurtshortest cel mai scurt
shy timidshyer mai timidshyest cel mai timid
silly prostsillier mai prostsilliest cel mai prost
simple simplusimpler mai simplusimplest cel mai simplu
sincere sincersincerer mai sincersincerest cel mai sincer
skinny slabskinnier mai slabskinniest cel mai slab
sleepy somnorossleepier mai somnorossleepiest cel mai somnoros
slim subţireslimmer mai subţireslimmest cel mai subţire
slimy noroiosslimier mai noroiosslimiest cel mai noroios
slow încetslower mai încetslowest cel mai încet
small micsmaller mai micsmallest cel mai mic
smart inteligentsmarter mai inteligentsmartest cel mai inteligent
smelly mirositorsmellier mai mirositorsmelliest cel mai mirositor
smoky afumatsmokier mai afumatsmokiest cel mai afumat
smooth netedsmoother mai netedsmoothest cel mai neted
soft moalesofter mai moalesoftest cel mai moale
soon curândsooner mai curândsoonest cel mai curând
sore inflamatsorer mai inflamatsorest cel mai inflamat
sorry întristatsorrier mai întristatsorriest cel mai întristat
sour acrusourer mai acrusourest cel mai acru
spicy picantspicier mai picantspiciest cel mai picant
steep abruptsteeper mai abruptsteepest cel mai abrupt
stingy zgârcitstingier mai zgârcitstingiest cel mai zgârcit
strange straniustranger mai straniustrangest cel mai straniu
strict strictstricter mai strictstrictest cel mai strict
strong puternicstronger mai puternicstrongest cel mai puternic
sunny însoritsunnier mai însoritsunniest cel mai însorit
sweaty năduşitsweatier mai năduşitsweatiest cel mai năduşit
sweet dulcesweeter mai dulcesweetest cel mai dulce
tall înalttaller mai înalttallest cel mai înalt
tan bronzattanner mai bronzattannest cel mai bronzat
tasty gustostastier mai gustostastiest cel mai gustos
thick grosthicker mai grosthickest cel mai gros
thin subţirethinner mai subţirethinnest cel mai subţire
thirsty însetatthirstier mai însetatthirstiest cel mai însetat
tiny minuscultinier mai minuscultiniest cel mai minuscul
tired obositmore tired mai obositmost tired cel mai obosit
tough greutougher mai greutoughest cel mai greu
true adevărattruer mai adevărattruest cel mai adevărat
ugly urâtuglier mai urâtugliest cel mai urât
warm caldwarmer mai caldwarmest cel mai cald
weak slabweaker mai slabweakest cel mai slab
wealthy înstăritwealthier mai înstăritwealthiest cel mai înstărit
weird ciudatweirder mai ciudatweirdest cel mai ciudat
wet umedwetter mai umedwettest cel mai umed
wide largwider mai largwidest cel mai larg
wild sălbaticwilder mai sălbaticwildest cel mai sălbatic
windy vântoswindier mai vântoswindiest cel mai vântos
wise înţeleptwiser mai înţeleptwisest cel mai înţelept
worldly lumescworldlier mai lumescworldliest cel mai lumesc
worthy vrednicworthier mai vrednicworthiest cel mai vrednic
young tânăryounger mai tânăryoungest cel mai tânăr

Exercitii cu adjective

Linkuri asematoare cu adjective